Met regelmaat publiceren advocaten van Immix blogartikelen.

Haal uw spullen terug door een beroep te doen op een rechtsgeldig(!) eigendomsvoorbehoud

Geschreven door Laurien Martens op 11 januari 2016

In onze faillissementspraktijk zien wij regelmatig dat leveranciers een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud, maar uiteindelijk de curator tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. Dit tot grote teleurstelling bij de desbetreffende leverancier. Wat is nu eigenlijk een eigendomsvoorbehoud en waaraan dient een beroep...

Lees verder

Internetconsultatie voor een wijziging van de Faillissementswet

Geschreven door Raimond Dufour op 8 januari 2016

Begin december 2015 kwam een nieuw wetsvoorstel online ter verbetering van de Faillissementswet. Aan spelers in het veld  wordt dan gevraagd om een reactie op dat wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is hier te raadplegen.     Wat verandert er in de nieuwe Faillissementswet? Bij deze wijziging gaat het voor een groot...

Lees verder

Macintosh Retail Group N.V.: een sombere voorspelling

Geschreven door Raimond Dufour op 28 december 2015

Voor Macintosh Retail Group B.V. is het pleit beslecht: Het faillissement is aangevraagd. Dat betekent slecht nieuws voor de schuldeisers.   De rechtbank zal de faillissementsaanvraag ongetwijfeld honoreren. Dan worden de bewindvoerders naar alle waarschijnlijkheid aangesteld tot curator. Deze curatoren zullen het faillissement gaan afwikkelen, in het belang van de...

Lees verder

Ontslag op staande voet onder de WWZ

Geschreven door Solveigh Bijkerk op 9 december 2015

Er zijn omstandigheden waarin een werkgever van mening is dat een situatie acuut onhoudbaar is. Een einde van de arbeidsovereenkomst is onafwendbaar en wel direct. Dit kan te maken hebben met het feit dat een werknemer voor de zoveelste keer een regel overtreedt, maar ook gedrag dat voor de eerste...

Lees verder

(Concept) Boetebeleid Privacy

Geschreven door Sander Goldman op 30 november 2015

Meer duidelijkheid over verhoogde privacy boetes Autoriteit Persoonsgegevens. Op 1 januari 2016 treedt wetgeving in werking op basis waarvan de bestuurlijke boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens op mag leggen aanzienlijk worden verhoogd. Was er eerst sprake van een mogelijke maximale boete van    € 4.500,- (en dan alleen voor specifieke...

Lees verder

Boedelschulden

Geschreven door Raimond Dufour op 13 oktober 2015

Het is vreemd: de wet bepaalt dat sommige schulden moeten worden aangemerkt als boedelschuld, maar de wet bepaalt nergens wat een boedelschuld eigenlijk is.   In zijn algemeenheid worden boedelschulden wel beschouwd als kosten van de faillissementsafwikkeling. Deze kosten moeten worden voldaan voordat vorderingen die zijn ontstaan voor faillietverklaring en...

Lees verder