Met regelmaat publiceren advocaten van Immix blogartikelen.

Wacht tot het rode licht gedoofd is! (deel 2)

Geschreven door Roeland Jaarsma op 23 juni 2017

In Nederland hebben we een raar systeem als het gaat om spoorwegovergangen. Eerst gaan de bomen open en pas daarna dooft het rode licht. Ik schreef daar over in een eerdere blog (zie deze link). Het zou logisch zijn als de bomen en het rode licht gelijkgeschakeld worden. Maar dat...

Lees verder

Uitspraak Europees Hof van Justitie over pre-pack en gevolgen ontslagen personeel

Geschreven door Itske de Boer op 23 juni 2017

Inleiding In de media was gisteren volop aandacht voor de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de gevolgen van de pre-pack rondom het faillissement van Estro Groep. De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland had het Hof hierover prejudiciële vragen gesteld. Achtergrond In de zomer van 2014 is Estro...

Lees verder

Beslagvrije Voet versus Vrij Te Laten Bedrag

Geschreven door Itske de Boer op 19 juni 2017

Inleiding In de praktijk zorgen de begrippen “beslagvrije voet” en “vrij te laten bedrag” (VTLB) nogal eens voor verwarring. Beide hebben te maken met schuldenproblematiek, maar worden in verschillende situaties gehanteerd en op verschillende manieren berekend. Beslagvrije voet Bij het leggen van inkomens- of loonbeslag wordt de beslagvrije voet gehanteerd....

Lees verder

Accountant heeft toestemming echtgenoot nodig voor borgstelling

Geschreven door Rik Harmsen op 14 juni 2017

Wanneer een vennootschap een krediet opneemt om een bedrijf over te nemen of om bedrijfsinstallaties voor een nieuw bedrijf te financieren en de DGA borg gaat staan voor dat krediet, dan heeft hij voor die borgstelling toestemming nodig van zijn echtgenoot. Dat volgt uit uitspraken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In...

Lees verder

Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli a.s.

Geschreven door Itske de Boer op 13 juni 2017

Inleiding De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt de basis voor een goed arbeidsomstandig-hedenbeleid. Deze heeft tot doel om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. Omdat de arbeidsmarkt voortdurend verandert en duurzame inzetbaarheid van werknemers steeds belangrijker wordt, wijzigt de wet per 1 juli a.s. Wijzigingen Arbowet Ik zet...

Lees verder

Hoe zit het met de privacy bij connected cars?

Geschreven door Roeland Jaarsma op 2 juni 2017

Connected cars en privacy Voertuigdata Veel nieuwe auto’s zijn ‘connected’. Deze auto’s zijn verbonden met het internet en (soms) met hun omgeving. De registratie gaat via diverse systemen zoals een on-board computer, een CAN-bus (Controller Area Network) of een data-link-connector. Hiermee kan zo’n beetje alles wat meetbaar is, worden geregistreerd...

Lees verder