Met regelmaat publiceren advocaten van Immix blogartikelen.

NLdoet 2017

Geschreven door Itske de Boer op 10 maart 2017

Ons kantoor heeft op 10 maart jl. de handen uit de mouwen gestoken. Net als vorig jaar was immix advocaten · mediators present tijdens NLdoet, de nationale vrijwilligersactie die jaarlijks wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Samen hebben wij het terrein van bezoekerscentrum "De Boswerf" lenteklaar gemaakt. De Boswerf is...

Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook voor tweedegraads bestuurders

Geschreven door Rik Harmsen op 9 maart 2017

Bestuurders van rechtspersonen kunnen – afhankelijk van de omstandigheden – door schuldeisers aansprakelijk gesteld worden voor onbetaalde schulden. Wanneer de bestuurder zelf ook een rechtspersoon is, rust de aansprakelijkheid mede op de bestuurders van deze rechtspersoon, de tweedegraads bestuurder. Onlangs heeft de Hoge Raad weer een stukje toegevoegd aan het...

Lees verder

Leegstand en (anti-)kraak: eigenaar let op uw saeck!

Geschreven door Rob Stiekema op 23 februari 2017

Leegstaand vastgoed: daar zit geen enkele eigenaar op te wachten. De kosten (onderhoud, nutsvoorzieningen, ozb etc.) lopen door, en daar staan geen inkomsten tegenover. Daarbij loert er voor de eigenaar nog een ander gevaar: krakers.   Handhaving bestemmingsplan Sommige vastgoedeigenaren kiezen ervoor om hun panden te laten bewaken en bewonen...

Lees verder

“Gewone” schuldeisers in een faillissement

Geschreven door Laura van Driel op 14 februari 2017

immix advocaten·mediators wordt dagelijks gebeld door schuldeisers die vragen hoe het met hun vordering staat die zij in een faillissement indienen. Graag wil ik hierbij ingaan op de situatie waarin schuldeisers zich bevinden nadat een onderneming failliet is verklaard, teneinde daarover meer begrip te kweken. Onbetaalde facturen Vaak zijn deze...

Lees verder

Aandeelhouders monddood? Een korte reanimatiecursus

Geschreven door Rik Harmsen op 10 februari 2017

Hoe kunnen aandeelhouders ervoor zorgen dat bepaalde onderwerpen toch besproken worden? Minderheidsaandeelhouders hebben het soms moeilijk om hun belangen tegenover de meerderheid van de aandeelhouders te beschermen. Dat geldt zeker, wanneer de minderheidsaandeelhouders niet tevens directeur of commissaris zijn. Zij kunnen hun zegje doen in de algemene vergadering van aandeelhouders....

Lees verder

Kies een gespecialiseerde erfrechtadvocaat

Geschreven door Evelien De Jonge-Wiemans op 24 januari 2017

Advocaten die op een bepaald rechtsgebied gespecialiseerd zijn, proberen u er van te overtuigen dat u bij een probleem op dat gebied, vooral een advocaat met een specialisatiediploma op zak, zou moeten raadplegen. U kunt dat met een korreltje zout nemen maar wat er kan gebeuren als u dat niet...

Lees verder