Met regelmaat publiceren advocaten van Immix blogartikelen.

Neurowetenschap en faillissement

Geschreven door Roeland Jaarsma op 13 mei 2016

Via LinkedIn stuitte ik op een bericht op business.nl van het bedrijf Sparkwise. Daarin wordt gesteld “dat een faillissement vaak te herleiden is naar hoe hersenen voorafgaand, tijdens en na het faillissement hebben gefunctioneerd”.   Sparkwise biedt ook de oplossing voor dit probleem: “De oplossing is om de rol van...

Lees verder

Moet een verhuurder de verhuiskosten tijdens renovatie van een sociale woonruimte vergoeden aan een huurder?

Geschreven door Laurien Martens op 13 mei 2016

De Hoge Raad heeft deze vraag in zijn arrest van 22 april 2016 bevestigend beantwoord nadat het Hof hierover een prejudiciële vraag aan hem had gesteld.   In deze zaak ging het om huurders die sinds 1990 een sociale woning huurde van woningbouwvereniging Portaal. De woning was 30 jaar geleden voor...

Lees verder

Het kwijtschelden van een deel van de koopprijs van je woning aan je eigen kinderen is paulianeus

Geschreven door Laurien Martens op 11 mei 2016

Een schenking van een deel van de koopprijs door de ouders aan hun kinderen is volgens het Hof 's-Hertogenbosch paulianeus.   Appartement in Duitsland De ouders hebben in februari 2009 een appartement in Duitsland aan hun kinderen – die in Duitsland wonen – verkocht voor een bedrag van € 130.000,00. De...

Lees verder

Bestuurder van een onderneming in financiële problemen? Zorg dat je verzekerd bent!

Geschreven door Raimond Dufour op 11 mei 2016

Bestuurders van een onderneming die in zwaar weer verkeert, lopen een reëel risico op aansprakelijkstelling door de curator of individuele schuldeisers. Als bestuurder doe je er daarom goed aan om tijdig een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De claims bij aansprakelijkheid zijn meestal enorm hoog, om nog maar te zwijgen over...

Lees verder

De gegevens uit het Centraal Insolventieregister (CIR)

Geschreven door Raimond Dufour op 9 mei 2016

Een paar jaar terug al heb ik mij opgewonden over het feit dat de specialistenvereniging van insolventierechtadvocaten Insolad onvoldoende initiatief neemt om de data van curatoren te verzamelen en te analyseren. Als beroepsgroep dien je de kwaliteitshandhaving niet alleen op individuele dossiers na te streven, maar ook op macroniveau dien...

Lees verder

Private lease! Wie is daar bij gebaat?

Geschreven door Roeland Jaarsma op 9 mei 2016

Hoeveel private leasecontracten? Steeds meer mensen kiezen voor private lease. Tegen een vast maandbedrag rijd je in een nieuwe auto. In dit artikel van afgelopen weekend in het NRC, stelt Bas van Putten dat vorig jaar 36.000 mensen een private leasecontract afsloten, een verdubbeling van het jaar ervoor. Maar Van Putten...

Lees verder