immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

Team immix

Specialisme:
diensten

Lees ook

Blog

De (on)wenselijkheid van een doorstart

Het is de uitdaging voor elke curator: een doorstart realiseren. Wat is de achtergrond daarvan?

Wat is een doorstart?

Een doorstart is de verkoop van (een deel van) het failliete bedrijf aan een ondernemer die de activiteiten van dat bedrijf wil voortzetten. De curator verkoopt de bezittingen, de schulden “blijven achter” in het faillissement. De doorstartende ondernemer gaat dus zonder schuldenlast verder met de bedrijfsvoering. Daar betaalt hij voor.

In zijn algemeenheid geldt dat een doorstart een betere oplossing is dan de standaard: de openbare verkoop van de bezittingen (veiling). Dat komt omdat de bezittingen meestal gezamenlijk meer waard zijn dan afzonderlijk. Die meerwaarde komt vaak tot uiting in de component “goodwill”. Die goodwill vertegenwoordigt een waarde waarvoor de doorstarter doorgaans zal betalen.

Wie start door?

In beginsel is degene die het hoogste bod bij de curator neerlegt de uitverkorene om het failliete bedrijf over te nemen. De curator moet immers een zo hoog mogelijke opbrengst genereren. Dat neemt niet weg dat een curator ook rekening moet houden met andere belangen, zoals het belang van werkgelegenheid. Een curator mag dus met een lagere prijs genoegen nemen als daardoor meer werknemers aan het werk kunnen blijven. Het gaat hier altijd om een afweging van de belangen in het concrete geval, dus algemene regels kun je hier niet over formuleren.

De curator is niet verplicht om met iedereen in onderhandeling te treden. Als de hoogste bieder ongeloofwaardig is, kan hij zonder nadere toelichting worden gediskwalificeerd. Er zijn veel ongeloofwaardige partijen actief in de markt van failliete bedrijven.

De onderhandelingen met de curator kennen een eigen dynamiek waar je even in thuis moet zijn. Als je een bedrijf uit faillissement wilt kopen, dan is belangrijk dat je snel informatie verkrijgt (liefst al voor de faillietverklaring), zodat je snel een bieding kunt uitbrengen. Het is de kunst om de bieding, maar ook de timing van de bieding, zo goed mogelijk te laten landen bij de curator.

De vorige ondernemer

Het komt geregeld voor dat de ondernemer die voorheen het bedrijf exploiteerde, ook een doorstart wil realiseren. Als hij de hoogste bieder is, dan lijkt daar niet zoveel mis mee te zijn. Maar veel schuldeisers hebben daar nog wel eens problemen mee. Het gevaar zit erin dat de ondernemer als geen ander weet wat er in de onderneming aan waardevolle elementen aanwezig zijn, terwijl de curator dat vaak niet direct kan doorzien. Om die reden moet een doorstart met de voormalig ondernemer altijd met de nodige kritische blik worden beschouwd.

Dat stuit vaak op bezwaren, met name van de schuldeisers. Die moeten immers hun vordering afschrijven, terwijl de vorige ondernemer “mooi weer speelt” met het doorgestarte bedrijf. Aan de curator is dan de opdracht om duidelijk te communiceren wat de redenen zijn geweest om de doorstart toch met de voormalig ondernemer  te realiseren. Te vaak gebeurt dat te weinig en blijft de frustratie bij de schuldeisers bestaan. Mijn overtuiging is echter: als de curator goed communiceert, dan creëert hij draagvlak bij zijn achterban. Tot die achterban behoren ook de schuldeisers, al lijkt het soms alsof de curator dat niet wil accepteren. Dat bezorgt curatoren een onnodig slechte reputatie.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs bij ons gratis inloopspreekuur
Data en tijden

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-10-02T13:57:32+02:00