Familie Dienst

Wanneer twee mensen uit elkaar gaan, is dat ingrijpend. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen, die emotionele en financiële gevolgen hebben.

Scheiding

Wij behartigen de belangen van particulieren, ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars en hun kinderen die te maken krijgen met een scheiding. Wij bieden advies, procesbijstand of mediation. Daarbij werken wij samen met deskundigen uit ons of uw netwerk, waaronder (kinder)psychogen, (kinder)coaches, accountants, fiscalisten en notarissen.

Daarnaast houden wij ons bezig met het erfrecht.

Erfrecht

Na het verlies van een dierbare moeten nabestaanden verder. Nog voor de uitvaart kunnen er al vragen zijn over praktische of zakelijke kwesties tussen de erfgenamen onderling of de erfgenamen en de executeur.

Het is verstandig om op tijd juridische informatie en advies in te winnen bij een erfrechtadvocaat. Dat kan de-escalerend werken. Duidelijk in beeld of juist discreet op de achtergrond.

Wij bieden advies, procesbijstand en mediation, eventueel in samenwerking met deskundigen uit ons of uw netwerk, waaronder accountants, fiscalisten en notarissen.

Steeds begripvol, altijd helder.

Specialist: Evelien de Jonge-Wiemans

Advocaat en mediator, lid van de Vereniging Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en de Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland (VEAN)