Financieelrecht Dienst

Ondernemen en financieren zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Banken hebben daarbij een grote kennisvoorsprong op de ondernemer. Wij hebben die kennis voor u in huis.

Financieel recht is niet meer weg te denken in de huidige samenleving. De economische crisis heeft veel veranderingen gebracht, niet in de laatste plaats in de bankensector.

Bedrijfsfinanciering, investeringen, complexe financiële producten, de dominante positie van de banken, de rol van de afdeling bijzonder beheer, opzegging van kredietovereenkomsten, het inroepen van zekerheden. Wij helpen u om duidelijkheid te krijgen in deze complexe wereld. Daarbij adviseren wij zowel bij nieuwe situaties, zoals herfinanciering, als bij conflicten, bijvoorbeeld bij de afkoop van renteswaps.

Afhankelijk van uw doel adviseren wij, onderhandelen wij en waar nodig procederen we. Gezien de grote belangen met vaak een lange doorwerking naar de toekomst, geldt hier bij uitstek dat oplossen meer dan winnen is.

Specialisten: Raimond Dufour, Rik Harmsen, Sander Goldman, Susanne de Neeve, Roeland Jaarsma, Laurien Martens