Faillissement Dienst

Als "bedrijvendokter" denken wij met u mee over hoe wij - samen met u - uw organisatie op de rit kunnen krijgen

Tijdig handelen

Voorziet u dat u in betalingsproblemen komt? Dan is het belangrijk om snel te handelen. Vaak kunnen nog maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat een klein betalingsprobleem uitgroeit tot een geschil dat het voortbestaan van de onderneming bedreigt. Het kan zijn dat u tijdelijk niet in staat bent om schulden te voldoen. Een betalingsregeling kan dan uitkomst bieden.

Mijn zakenrelatie of afnemer is failliet. Wat nu?

Als uw zakenrelatie of afnemer de door u geleverde goederen of verrichte diensten niet betaalt, staat u met lege handen. Om uw geld eventueel terug te krijgen, kunt u uw vordering bij de curator indienen, met behulp van facturen of overeenkomsten. Een eventueel beroep op een (wettelijk) eigendomsvoorbehoud of preferentie moet u ook kunnen onderbouwen en aantonen. De curator bevestigt u dit en geeft aan of hij uw vordering voorlopig erkent of betwist. Niet altijd bent u bij de curator bekend.

immix beschermt u en begeleidt u

Uw onderneming komt in betalingsproblemen of u wilt uw onderneming beschermen tegen faillissementen van afnemers? immix:

  • – helpt u bij het opstellen of beoordelen van uw contracten en algemene voorwaarden;
  • – helpt u bij het verzekeren van uw vorderingen door middel van eigendomsvoorbehouden of andere zekerheden;
  • – probeert om toch nog een (gedeelte) van uw vordering te innen. Bijvoorbeeld als de moedervennootschap ook aansprakelijk is of als u een bestuurder van de rechtspersoon aansprakelijk kunt stellen;
  • – begeleidt u bij het aanvragen van het faillissement van een van uw debiteuren en onderhandelt namens u over een betalingsregeling.

Wij halen alles uit de kast voor het voortbestaan van uw onderneming. Ook adviseren en procederen wij bij reorganisaties en betalingsproblemen. immix wordt regelmatig benoemd als curator of bewindvoerder in faillissementen en surseances van betaling.

Schuldeisersbelang.nl

immix werkt nauw samen met de website Schuldeisersbelang.nl, een kennisportal voor schuldeisers die worden geconfronteerd met het faillissement van hun debiteur.

Schuldeisersbelang.nl

Specialisten: Raimond Dufour, Roeland Jaarsma, Laurien Martens