Mediation Dienst

De mediators van immix hebben als motto: oplossen is beter dan winnen

Wat is mediation?

Mediation is een traject waarbij u zelf tot een oplossing van een (dreigend) geschil komt en daarover een overeenkomst sluit onder leiding van een ervaren mediator. De mediators van immix zijn geregistreerd bij de Mediationfederatie Nederland en zij zijn ingeschreven als rechtbankmediator.

De mediator treedt op als onafhankelijk bemiddelaar, die de rollen van coach, gespreksleider en – indien gewenst – juridisch specialist in zich verenigt. De mediator biedt begeleiding bij het vinden voor een voor alle partijen bevredigende oplossing door te inventariseren waar de knelpunten liggen, wat de wensen en belangen van betrokkenen zijn en door actief te bemiddelen.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De deelnemers moeten bereid zijn om samen aan een oplossing te werken. Vertrouwelijkheid staat daarbij voorop. Van belang is verder dat betrokkenen vertrouwen hebben in de aanpak van de mediator. Veelal werkt het kostenbesparend.

Door tijdige inschakeling van een mediator – ook preventief – kan escalatie van het conflict worden voorkomen of een kwestie goed worden opgelost. Mediation kan worden ingezet op diverse gebieden, zowel zakelijk als privé.

Onze mediators bemiddelen ook in teamconflicten, bijvoorbeeld bij afdelingen of in familiebedrijven.

Bij zakelijke mediations verzorgen wij bovendien eendaagse mediations.

Zakelijke mediations

Susanne de Neeve is, vanuit haar achtergrond als advocaat ondernemingsrecht, goed ingevoerd in de zakelijke en commerciële belangen van partijen en biedt oplossingsgerichte begeleiding op hoog niveau.

Zij respecteert de autonomie van partijen en kan toch duidelijk, met compassie en met gezag sturing geven, vanuit inhoudelijke expertise. Professionaliteit, onafhankelijkheid en kennis van zaken staat centraal.

Susanne de Neeve heeft veel ervaring met het bedrijfsleven, binnen of tussen directies, de professionele dienstverlening, de zorg- en culturele sector en de (semi) publieke sector.

Arbeidsmediations

Susanne de Neeve richt zich op zakelijke- en arbeidsmediations en andere vormen van conflict – en procesbegeleiding. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van re-integratietrajecten, waarbij conflicten, somatische en stressklachten een rol spelen. Vanuit haar achtergrond in de advocatuur is zij goed ingevoerd in de zakelijke en commerciële belangen van partijen en  en biedt oplossingsgerichte begeleiding op hoog niveau.

De autonomie van de deelnemers is leidend. Toch kunnen onze mediators helder, begripvol en opbouwend sturing geven, vanuit inhoudelijke expertise.

Familie mediations

Evelien de Jonge – Wiemans is dè mediator op het gebied van familiekwesties: omgangsregelingen, echtscheidingen of de verdeling van een nalatenschap. Zij werkt met compassie, zakelijk en oplossingsgericht.

De mediators van immix zijn, vanuit hun achtergrond in de advocatuur, goed ingevoerd in de zakelijke belangen van partijen en bieden oplossingsgerichte begeleiding op hoog niveau.

De autonomie van de deelnemers is leidend. Toch kunnen onze mediators helder, begripvol en opbouwend sturing geven, vanuit inhoudelijke expertise.

Belangenbehartiging bij mediation door onze advocaat-mediators

immix heeft vier ervaren advocaat-mediators in huis. Twee van ons voeren praktijk als mediator.

Met uw advocaat kunt u bespreken of uw zaak zich leent voor mediation. Wij kunnen u ook als advocaat in een mediationtraject begeleiden. We kunnen u helpen met het bepalen van de strategie, het kiezen van de mediator en het vastleggen van de afspraken. Ook kunnen wij u adviseren als u al in een mediation betrokken bent en daar vragen over hebt of assistentie nodig hebt.

Mediators: Susanne de Neeve, Evelien de Jonge-Wiemans