Algemene Oliehandel B.V.

Bij beschikking van de rechtbank Utrecht d.d. 4 april 2006 is aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALGEMENE OLIEHANDEL B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te (3744 MA) Baarn aan de Amsterdamsestraatweg 55a, voorlopig surséance van betaling verleend. Krachtens deze beschikking is mr M.P.P.M. van Vonderen benoemd tot Rechter-Commissaris en is mr. R. Dufour  aangesteld tot bewindvoerder.

Bij beschikking van de rechtbank te Utrecht d.d. 5 april 2006 is de voorlopig verleende surséance van betaling ingetrokken onder gelijktijdig uitspreken van het faillissement van de vennootschap. Mr T. Pavićević benoemd tot Rechter-Commisaris en is mr. R. Dufour is aangesteld tot curator. Later is mr. M.H.F. van Vugt benoemd tot opvolgend Rechter-Commissaris.