Ammerlaan Beheer B.V.

Op 9 mei 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMMERLAAN BEHEER B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3088 HB) Rotterdam aan de Van Riemsdijkweg 35, bg km 0.1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30156654. In dit faillissement is mr. M.H.F. van Vugt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.