Op 26 mei 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE SYSTEEMVLOEREN SPECIALIST B.V., statutair gevestigd te Eemdijk gemeente Bunschoten en kantoorhoudende te (3754 NA) Eemdijk aan de Vaartweg 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32127960. In dit faillissement is mr. D.M. Staal benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld tot curator.

Het faillissement is op 4 april 2017 opgeheven bij gebrek aan baten, dus zonder dat een uitkering heeft kunnen plaatsvinden aan crediteuren.

2015-05-26T10:00:00+00:00