Op 23 april 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap DUTCH BRAND HOUSE B.V., statutair gevestigd te Baarn en kantoorhoudende te (3741 LK) Baarn aan De Tolweg 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55580513. In dit faillissement is mr. M.H.F. van Vugt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld tot curator.

2013-04-23T10:00:00+00:00