immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

Homeland B.V. (tevens h.o.d.n. Pakhuis3)

Op 28 juni 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOMELAND B.V., statutair gevestigd te Vianen en kantoorhoudende te (4131 LX) Vianen aan de Hagenweg 3 d, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer. In dit faillissement is mr. P.J. Neijt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

4 juli 2016, bericht van de curator

Op 30 juni 2016 heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode afgekondigd. Elke bevoegdheid tot opeising van zaken kan niet worden uitgeoefend dan met machtiging van de rechter-commissaris. Concreet betekent dit dat geen zaken het pand mogen verlaten zonder te zijn afgerekend (tegen gebruikelijke tarieven) bij de kassa. Exposanten kunnen wel aangeven dat zij de door hen geplaatste zaken niet wensen te verkopen. De curator zal daar zoveel als (redelijkerwijs) mogelijk rekening mee houden.

Over de verkopen vanaf 30 juni 2016 zal ook periodiek weer worden afgerekend volgens de geldende afspraken. De te betalen bedragen ten aanzien van de verkopen over de periode tot aan faillissementsdatum (dus tot en met 27 juni 2016) die nog niet zijn afgerekend, worden aangemerkt als concurrente schuld. De afrekening over de verkopen van 28 en 29 juni 2016 worden aangemerkt als (concurrente) boedelschuld.

Vandaag zijn ook de huurfacturen over juli 2016 verzonden. Die zullen worden verrekend met de afrekening op de verkopen vanaf 30 juni 2016.

De curator tracht de afrekening zo spoedig mogelijk te realiseren. Op dit moment bestaat wat vertraging, omdat bankrekeningen geblokkeerd zijn.

Algemene informatie

Datum: 28-06-16

Algemene gegevens

Voorrecht


Lever stukken aan waaruit het voorrecht blijkt.


Eigendomsvoorbehoud


Lever stukken aan waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt.


Bijlage



Contact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-12-14T14:44:59+00:00