Op 28 juni 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOMELAND BEHEER B.V., statutair gevestigd te Vianen en kantoorhoudende te (4131 LX) Vianen aan de Hagenweg 3 d, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59611065. In dit faillissement is mr. P.J. Neijt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

2016-07-01T06:51:09+00:00