Op 28 april 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HORSENTRAL B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (1211 KH) Hilversum aan de Havenstraat 75, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60215658. In dit faillissement is mr. D.M. Staal benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld tot curator.

Het faillissement is op 31 januari 2017 opgeheven bij gebrek aan baten dus zonder dat een uitkering aan crediteuren heeft kunnen plaatsvinden.

2015-04-28T10:00:00+00:00