Op 2 mei 2017 heeft de rechtbank Rotterdam het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERMODAL TRUCKING B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3601CG) Maarssen aan de Maarsseveensevaart 92, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30185856. In dit faillissement is mr. M.H.F. van Vugt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

2017-05-30T09:28:30+00:00