Op 23 december 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KLOMP REPROKA B.V., tevens handelend onder de namen: Reproka, Shop4print en Print4u, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3812 RJ) Amersfoort aan de Uraniumweg 17 D, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32105097. In dit faillissement is mr. M.H.F. van Vugt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld tot curator.

2014-12-23T10:00:00+00:00