Op 8 november 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOOPS TRANSPORT ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende te (1311 XC) Almere aan de Beemsterweg 12 A, met postadres: Postbus 60150, 1320 AE Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32171427. In dit faillissement is mr. A.M. Koene benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

Overigens is op 9 november 2016 door de rechter-commissaris een afkoelingsperiode voor de periode van twee maanden afgekondigd. Elke bevoegdheid van derden tot verhaal of opeising van goederen, die zich in de macht van de gefailleerde vennootschap of de curator bevinden, kan gedurende die twee maanden niet worden uitgeoefend anders dan met machtiging van de rechter-commissaris.

 

2017-10-05T12:56:05+00:00