Op 17 maart 2015 is het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOODGIETERSINSTALLATIEBEDRIJF H. VAN SOEST B.V. uitgesproken door de rechtbank Midden-Nederland. De vennootschap is statutair gevestigd te Utrecht, houdt kantoor aan de Dr Brevéestraat 24 te (3981 CH) Bunnik en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30037700. In dit faillissement is mr. M.H.F. van Vugt benoemd tot rechter-commissaris en is ondergetekende aangesteld tot opvolgend curator.

2015-03-17T10:00:00+00:00