immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

Loodgietersinstallatiebedrijf H. van Soest B.V.

Op 17 maart 2015 is het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOODGIETERSINSTALLATIEBEDRIJF H. VAN SOEST B.V. uitgesproken door de rechtbank Midden-Nederland. De vennootschap is statutair gevestigd te Utrecht, houdt kantoor aan de Dr Brevéestraat 24 te (3981 CH) Bunnik en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30037700. In dit faillissement is mr. M.H.F. van Vugt benoemd tot rechter-commissaris en is ondergetekende aangesteld tot opvolgend curator.

Algemene informatie

Datum: 17-03-15

Algemene gegevens

Voorrecht


Lever stukken aan waaruit het voorrecht blijkt.


Eigendomsvoorbehoud


Lever stukken aan waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt.


BijlageContact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-10-25T22:52:59+00:00