Op 23 februari 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEOS PRODUCTIES B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3994 KN) Houten aan de Fluweelmos 53, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32107945. In dit faillissement is mr. D.M. Staal benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

2016-02-26T10:26:49+00:00