immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

NEOS Producties B.V.

Op 23 februari 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEOS PRODUCTIES B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3994 KN) Houten aan de Fluweelmos 53, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32107945. In dit faillissement is mr. D.M. Staal benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

Op 28 november 2017 is het faillissement opgeheven vanwege de stand van de boedel (bij gebrek aan baten).

Algemene informatie

Datum: 26-02-16

Algemene gegevens

Voorrecht


Lever stukken aan waaruit het voorrecht blijkt.


Eigendomsvoorbehoud


Lever stukken aan waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt.


BijlageContact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2018-05-25T16:06:17+00:00