immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

Pierrot Bouw C.V.

Op 25 november 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de commanditaire vennootschap PIERROT BOUW C.V., gevestigd te (3645 EM) Vinkeveen aan de Wilgenlaan 45a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30231059. In dit faillissement is mr. M.H.F. van Vugt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld tot curator.

Het faillissement is op 21 maart 2017 opgeheven vanwege de stand van de boedel, dus zonder dat een uitkering aan crediteuren heeft kunnen plaats vinden.

Publicaties

1

Algemene informatie

Datum: 25-11-14

Algemene gegevens

Voorrecht


Lever stukken aan waaruit het voorrecht blijkt.


Eigendomsvoorbehoud


Lever stukken aan waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt.


BijlageContact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-10-25T22:46:03+00:00