immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

Soprano Clinics B.V.

Op 29 september 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOPRANO CLINICS B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3581 AE) Utrecht aan de Nachtegaalstraat 77, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52990877. In dit faillissement is mr. P.J. Neijt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

De vennootschap heeft tevens een vestiging te (2513 CB) Den Haag aan de Prinsestraat 73.

De vennootschap exploiteerde twee (laser)ontharingsklinieken.

In verband met het faillissement zijn alle behandelingen afgelast. Als u een of meer behandelingen vooruit hebt betaald, dan kunt u het bedrag waarvoor u nog behandelingen tegoed hebt, indienen bij de curator. Op dit moment is nog niet bekend of aan u een betaling zal kunnen plaatsvinden. Als u uw vordering hebt ingediend, dan zult u bericht krijgen als er een betaling kan plaatsvinden.

Update 2 januari 2016: In december 2015 is een doorstart gerealiseerd. De doorstartende ondernemer heeft (onder meer) de activiteiten en handelsnaam Soprano Clinics overgenomen. Het lijkt daarom alsof de gefailleerde vennootschap de activiteiten voortzet, maar dat is niet het geval. Klanten kunnen zich bij deze nieuwe onderneming melden, de ondernemer heeft laten weten een korting te zullen aanbieden aan (gedupeerde) klanten van de gefailleerde vennootschap.

Update 10 februari 2017: Het financieel eindverslag is ingediend bij de rechtbank. Het faillissement wordt vereenvoudigd afgewikkeld, er kan slechts een uitkering plaatsvinden aan de Belastingdienst.

Het faillissement is per 28 april 2017 geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Algemene informatie

Datum: 29-09-15

Algemene gegevens

Voorrecht


Lever stukken aan waaruit het voorrecht blijkt.


Eigendomsvoorbehoud


Lever stukken aan waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt.


BijlageContact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-10-25T22:30:55+00:00