immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

Soprano Clinics B.V.

Nieuwsbericht: Skinwizard is failliet

De Rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) heeft op 20 maart 2018 het faillissement uitgesproken van de eigenaar van de vestigingen van Skinwizard in Oud Zuilen, Utrecht, Breda, Eindhoven en Voorburg. Als curator is aangesteld:

mr. S.V. Hardonk

CMS

Postbus 85250

3508AG UTRECHT

Telefoon: 030-2121111

Voor meer informatie kunt u ook het Centraal Insolventieregister raadplegen.

Nieuwsbericht: Faillissement van Skinwizard

Onlangs is bekend geworden dat Skinwizard in zodanige financiële problemen is gekomen, dat een faillissement onafwendbaar is geworden. De website is niet meer bereikbaar en klanten hebben een bericht ontvangen omtrent het (aanstaande) faillissement. Op dit moment is er nog geen faillissement uitgesproken, dus kunt u als schuldeiser weinig beginnen.

Wij krijgen veel bezoekers op deze pagina en vragen, maar:

Het faillissement van Skinwizard heeft niets te maken met het faillissement van Soprano Clinics B.V.: dat faillissement is uitgesproken in september 2015 en afgewikkeld in 2017. De ondernemer van Soprano Clinics B.V. was ook een andere dan de ondernemer van Skinwizard. De activiteiten van Soprano Clinics zijn overgedragen aan Skinwizard. De (voormalig) curator van Soprano Clinics B.V. betreurt het dat de doorstart niet het succes heeft gebracht wat ervan werd verwacht.

Het is niet helemaal duidelijk of het gaat om de eenmanszaak Skinwizard of de besloten vennootschap Skinwizard Midden Nederland B.V. c.q. een andere vennootschap. Het zal in eerste instantie op de weg van de curator liggen om te onderzoeken welke (rechts)persoon gefailleerd is en welke ondernemingen/vestigingen daarbij horen.

Wanneer het faillissement is uitgesproken, zal deze pagina worden bijgewerkt. Als u schuldeiser bent (bijvoorbeeld omdat u nog behandelingen tegoed hebt) dan kunt u ook meer inhoudelijke informatie verkrijgen op onze partnerwebsite:

schuldeisersbelang.nl

Zeist, maart 2018

informatie over Soprano Clinics B.V.:

Op 29 september 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOPRANO CLINICS B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3581 AE) Utrecht aan de Nachtegaalstraat 77, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52990877. In dit faillissement is mr. P.J. Neijt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

De vennootschap heeft tevens een vestiging te (2513 CB) Den Haag aan de Prinsestraat 73.

De vennootschap exploiteerde twee (laser)ontharingsklinieken.

In verband met het faillissement zijn alle behandelingen afgelast. Als u een of meer behandelingen vooruit hebt betaald, dan kunt u het bedrag waarvoor u nog behandelingen tegoed hebt, indienen bij de curator. Op dit moment is nog niet bekend of aan u een betaling zal kunnen plaatsvinden. Als u uw vordering hebt ingediend, dan zult u bericht krijgen als er een betaling kan plaatsvinden.

Update 2 januari 2016: In december 2015 is een doorstart gerealiseerd. De doorstartende ondernemer heeft (onder meer) de activiteiten en handelsnaam Soprano Clinics overgenomen. Het lijkt daarom alsof de gefailleerde vennootschap de activiteiten voortzet, maar dat is niet het geval. Klanten kunnen zich bij deze nieuwe onderneming melden, de ondernemer heeft laten weten een korting te zullen aanbieden aan (gedupeerde) klanten van de gefailleerde vennootschap.

Update 10 februari 2017: Het financieel eindverslag is ingediend bij de rechtbank. Het faillissement wordt vereenvoudigd afgewikkeld, er kan slechts een uitkering plaatsvinden aan de Belastingdienst.

Het faillissement is per 28 april 2017 geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Algemene informatie

Datum: 29-09-15

Algemene gegevens

Voorrecht


Lever stukken aan waaruit het voorrecht blijkt.


Eigendomsvoorbehoud


Lever stukken aan waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt.


BijlageContact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2018-03-22T14:26:20+00:00