immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

Stonewood ’t Gooi B.V.

Op 14 februari 2017 2016 heeft de rechtbank Amsterdam het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STONEWOOD ‘T GOOI B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (3739 JT) Hollandsche Rading aan de Tolakkerweg 138, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55031080. In dit faillissement is mr. D.M. Staal benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

Op 27 maart 2018 is het faillissement voorgedragen voor opheffing vanwege de stand van de boedel (bij gebrek aan baten).

Algemene informatie

Datum: 24-02-17

Algemene gegevens

Voorrecht


Lever stukken aan waaruit het voorrecht blijkt.


Eigendomsvoorbehoud


Lever stukken aan waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt.


BijlageContact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2018-05-25T16:01:28+00:00