immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

Utrechtse Aannemers Combinatie B.V.

Op 25 augustus 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UTRECHTSE AANNEMERS COMBINATIE B.V., tevens handelend onder de naam UAC Bouw, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3528 BB) Utrecht aan de Orteliuslaan 850. Utrechtse Aannemers Combinatie B.V. heeft een vestiging in (3059 LR) Rotterdam aan de Otto van Tussenbroekstraat 153. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58527532. In dit faillissement is mr. D.M. Staal benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

Het faillissement is op 28 maart 2017 opgeheven bij gebrek aan baten, dus zonder dat een uitkering aan crediteuren heeft kunnen plaatsvinden.

Algemene informatie

Datum: 25-08-15

Algemene gegevens

Voorrecht


Lever stukken aan waaruit het voorrecht blijkt.


Eigendomsvoorbehoud


Lever stukken aan waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt.


BijlageContact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-10-25T22:30:47+00:00