Op 21 juli 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN DER HAAR ALLES VOOR GLAS B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3904 ZD) Veenendaal aan de Gerard Doustraat 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50150197. In dit faillissement is mr. M.H.F. van Vugt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.

2015-07-21T10:00:00+00:00