Victorio B.V.

Op 9 mei 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VICTORIO B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3601 CG) Maarssen aan de Maarsseveensevaart 92, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30156653. In dit faillissement is mr. M.H.F. van Vugt benoemd tot rechter-commissaris en is mr. R. Dufour aangesteld als curator.