immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

Laura van Driel

Specialisme:

Lees ook

Blog

“Gewone” schuldeisers in een faillissement

immix advocaten·mediators wordt dagelijks gebeld door schuldeisers die vragen hoe het met hun vordering staat die zij in een faillissement indienen. Graag wil ik hierbij ingaan op de situatie waarin schuldeisers zich bevinden nadat een onderneming failliet is verklaard, teneinde daarover meer begrip te kweken.


Onbetaalde facturen
Vaak zijn deze schuldeisers (nogal) boos en verontwaardigd omdat ze hun facturen niet betaald hebben gekregen door het bedrijf dat failliet is verklaard.


Boze schuldeisers
Opvallend is dat we in het verleden nog wel eens hoorden: “ Wat jammer dat ze failliet zijn gegaan, altijd zo fijne zaken met dat bedrijf gedaan, wat naar voor de bestuurders’. De laatste tijd lijkt er een toename te zijn van het aantal faillissementen waar vermoedelijk sprake is van fraude. In die gevallen voelen de schuldeisers zich extra boos vanwege het feit dat het er alle schijn van heeft dat de bestuurder(s) van de gefailleerde onderneming moedwillig de klanten niet betaalde(n).
Dit is al vervelend genoeg voor de schuldeisers. Vervolgens moeten wij vertellen dat de kans dat er bij de afwikkeling (die doorgaans pas na een jaar plaatsvindt maar regelmatig nog later) van het faillissement een uitbetaling op de vorderingen van crediteuren kan plaatsvinden, heel erg klein is. Dat is opnieuw slecht nieuws voor deze schuldeisers.


Zie ik nog wat van mijn geld?
De “gewone” (concurrente) schuldeisers staan “ achterin de rij” in een faillissement. De Belastingdienst, het UWV en in veel gevallen ook nog de Bank gaan voor. Er zijn mogelijkheden voor schuldeisers om hun positie te versterken, zie hiervoor de blogs over eigendomsvoorbehoud en retentierecht van Laurien Martens.


Uitbetaling
In een zeer klein aantal faillissementen kan, nadat de crediteuren met voorrang zijn betaald, nog een betaling aan de gewone crediteuren plaats vinden. Maar dat is dan bijna altijd een uitbetaling op een heel klein deel van de openstaande vorderingen. In dat geval wordt aan alle concurrente schuldeisers een gelijk percentage van hun vordering uitbetaald, hoe groot of klein de vordering dus ook is. Dit is in de wet bepaald en daarop kan geen uitzondering worden gemaakt.


Betaald voor faillietverklaring en het “Hakbijlmoment”
In het geval van klanten van een bedrijf die diensten, zaken of behandelingen hadden vooruitbetaald voordat het bedrijf failliet werd verklaard en er na faillietverklaring niet meer werd geleverd, voelen die klanten zich extra benadeeld. Zeker als blijkt dat aan nieuwe klanten van een doorstarter wel geleverd wordt. Dit voelt oneerlijk, maar komt door het feit dat het faillissement een strikt onderscheid maakt tussen rechtsverhoudingen (relatie bedrijf-klant) van vóór faillietverklaring en rechtsverhoudingen van ná faillietverklaring. De dag dat het faillissement door de Rechtbank is uitgesproken (strikt genomen om 00.00 uur die dag) geldt als hakbijlmoment. Ben je op die dag schuldeiser van de onderneming die failliet is verklaard en zou er nog geleverd worden aan een individuele schuldeiser, dan wordt deze bevoordeeld boven andere schuldeisers/klanten. En zoals gezegd staat de wet dat niet toe.


Omzetbelasting onbetaalde factuur terugvragen
Als wij dit uitleggen aan schuldeisers maakt de boosheid vaak plaats voor in ieder geval meer begrip voor de situatie in een faillissement. Als schrale troost kunnen bedrijven die schuldeiser zijn, de omzetbelasting van de facturen die niet betaald werden maar waarover wel al OB was afgedragen, die bij de fiscus terugvragen. Aan het einde van een faillissement worden de bij de curator bekende schuldeisers aangeschreven over de wijze van afwikkeling en over de eventuele mogelijkheid van uitbetaling. Daarnaast kan de curator desgevraagd meestal ongeveer een half jaar na faillissementsdatum een schriftelijke verklaring afgeven over de vooruitzichten op uitbetaling. Als er niet aan concurrente crediteuren zal kunnen worden uitbetaald, kunnen zij met dat schrijven de omzetbelasting over de onbetaalde facturen bij de Belastingdienst terugvragen.
Ik hoop met deze blog te hebben bijgedragen aan het begrip bij schuldeisers voor de manier waarop faillissementen worden afgewikkeld. Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op onze site schuldeisersbelang.nl, daar staat een schat aan informatie voor schuldeisers die worden geconfronteerd met het faillissement van hun debiteur.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs bij ons gratis inloopspreekuur
Data en tijden

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-09-22T15:32:30+02:00