immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten
immix-advocaten-zeist-spullen terug

Laurien Martens

Specialisme:
Insolventierecht

Lees ook

Blog

Haal uw spullen terug met beroep op een rechtsgeldig(!) eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud

In onze faillissementspraktijk zien wij regelmatig dat leveranciers een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud, maar uiteindelijk de curator tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. Dit tot grote teleurstelling bij de desbetreffende leverancier. Wat is nu eigenlijk een eigendomsvoorbehoud en waaraan dient een beroep op een eigendomsvoorbehoud te voldoen?

Je blijft eigenaar van de goederen

Het leveren onder eigendomsvoorbehoud betekent dat een leverancier die het product levert, de juridisch eigenaar blijft van dat product totdat de openstaande factu(u)r(en) volledig is/zijn betaald. Wanneer een leverancier te maken heeft met een wanbetaler aan wie hij goederen heeft geleverd en hij is overeengekomen dat hij de spullen onder eigendomsvoorbehoud levert, dan kan hij als leverancier een beroep doen op dit eigendomsvoorbehoud en de goederen terughalen. Hij heeft het recht om de goederen terug te halen, omdat hij nog steeds eigenaar is van de goederen.

Beroep moet onderbouwd zijn

Om je spullen terug te halen, dien je echter wel een beroep te doen op een eigendomsvoorbehoud. Men kan pas een rechtsgeldig beroep doen op een eigendomsvoorbehoud indien men voldoet aan de volgende vereisten. Een eigendomsvoorbehoud dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Dit kan in een koopovereenkomst of in de algemene voorwaarden. De meest gebruikelijke manier om een eigendomsvoorbehoud over een te komen is het opnemen van een bepaling in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden moeten dan wel van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld aan de desbetreffende debiteur voordat de goederen zijn geleverd. Dit gaat vaak mis. Het opnemen van de algemene voorwaarden op de achterkant van de factuur is in de regel niet voldoende, omdat een factuur normaliter wordt verzonden nadat de goederen zijn geleverd. Dat er een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen dient de leverancier van het product aan te tonen. Ook moeten de geleverde zaken bepaalbaar/identificeerbaar zijn, aan de hand van bijvoorbeeld serienummers. Wanneer producten reeds zijn verwerkt of zijn bewerkt tot een ander product, dan is er geen sprake van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. Bent u een dienstverlener en levert u geen tastbare goederen? Dan is een beroep op een eigendomsvoorbehoud niet mogelijk.

Snel inroepen

Wanneer er sprake is van een faillissement is het aan te raden om snel te handelen. Zodra je op de hoogte bent van het faillissement, dien je je direct schriftelijk bij de curator te melden en daarbij een beroep te doen op een eigendomsvoorbehoud inclusief het overleggen van de schriftelijke onderbouwing. Indien u hiermee te lang wacht, bestaat de kans dat de curator de goederen ten behoeve van de schuldeisers reeds heeft verkocht en u achter het net vist.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs bij ons gratis inloopspreekuur
Data en tijden

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-10-10T12:21:09+02:00