immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

Laurien Martens

Specialisme:
Insolventierecht

Lees ook

Blog

Het retentierecht in faillissement

Een curator wordt wel eens geconfronteerd met een schuldeiser die een beroep doet op een retentierecht. In een faillissement dat op ons kantoor wordt behandeld, heeft de gefailleerde voor datum faillissement een bestelbus afgegeven aan een garagehouder ter reparatie. De garage had de auto netjes gerepareerd. Maar toen kwam de rekening van de reparatiekosten.

“Krijg ik mijn geld niet? Dan krijg jij jouw auto niet terug!”

Nog voor datum faillissement is er door een werknemer van het bedrijf geprobeerd de auto op te halen, maar de garagehouder weigerde de auto af te geven. Er stond immers nog een rekening open van circa € 5.000,00. Pas wanneer de openstaande factuur zou worden voldaan, wilde de garagehouder de auto afgeven. Je hebt hiermee als garagehouder een sterk recht te pakken om betaling af te dwingen. De bevoegdheid om een dergelijke eis te stellen – eerst mijn geld voor de openstaande factuur inzake de reparatie en dan pas geef ik je jouw auto terug – is mogelijk op grond van artikel 3:292 BW. Geld om de rekening te betalen was er echter niet, dus de auto bleef bij de garage staan…

Failliet, en nu?

Een aantal weken later viel het doek voor de vennootschap. Ook nu wilde de garagehouder de auto niet afgeven aan de curator alvorens de openstaande factuur zou worden betaald. Nu er echter sprake was van een faillissement, gelden er andere regels, met als gevolg dat de garagehouder mogelijk zijn geld niet krijgt.

Curator eist op

De curator heeft twee mogelijkheden wanneer een schuldeiser een beroep doet op een retentierecht. (1) De curator kan de auto opeisen (met machtiging van de rechter-commissaris) en de auto vervolgens verkopen. In dat geval behoudt de garagehouder de voorrang die hem op grond van artikel 3:292 BW is gegeven. Hij moet echter wel zijn vordering indienen bij de curator en hij deelt mee in de omslag van de algemene faillissementskosten. Dit heeft als gevolg dat de garagehouder alsnog kan fluiten naar (een deel van) zijn centen, omdat eerst de faillissementskosten worden voldaan. Dit is met name het geval wanneer er onvoldoende baten zijn om de boedelschulden te voldoen. (2) Een andere mogelijkheid is dat de curator de openstaande factuur voldoet aan de garagehouder, zodat daarmee het retentierecht van de garagehouder vervalt. Dit zal de curator alleen doen wanneer dit in het belang van de boedel is.

Conclusie

Als garagehouder heb je een sterke bevoegdheid wanneer een klant de factuur voor de reparatie niet betaalt en jij de auto nog onder je hebt. Het loont de moeite om in zo’n geval een beroep te doen op een retentierecht. Echter, wanneer er sprake is van een faillissement, kan je – ondanks het beroep op een retentierecht – alsnog met lege handen komen te staan en dan is dat “sterke” recht toch opeens een stuk minder sterk.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs bij ons gratis inloopspreekuur
Data en tijden

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-10-02T13:40:58+02:00