immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten
immix-advocaten-zeist-uitgang

Solveigh Bijkerk

Specialisme:
Arbeidsrecht
Sociale zekerheid

Lees ook

Blog

Ontslag op staande voet onder de WWZ

Ontslag op staande voet?

Er zijn omstandigheden waarin een werkgever van mening is dat een situatie acuut onhoudbaar is. Een einde van de arbeidsovereenkomst is onafwendbaar en wel direct. Dit kan te maken hebben met het feit dat een werknemer voor de zoveelste keer een regel overtreedt, maar ook gedrag dat voor de eerste keer optreedt kan zo ernstig zijn dat een werkgever het vertrouwen blijvend verliest. Bij bedreigingen, intimidatie of het creëren van gevaar zettende situaties kan daarvan sprake zijn. In dat soort gevallen ligt de vraag voor de hand: kan ik mijn werknemer op staande voet ontslaan? Niets werkt beter als lik op stuk dan een direct ontslag, toch?

In deze bijdrage wordt ingegaan op de mogelijkheden en risico´s van een ontslag op staande voet, of een opzegging wegens een dringende reden, onder de WWZ. Wat is er veranderd en waar moet je als werkgever rekening mee houden?

In eerste instantie lijkt er niet zo veel gewijzigd. De handeling van het ontslag zelf verandert niet. Nog steeds is een dringende reden vereist en moet er een afweging van alle omstandigheden plaatsvinden voordat het besluit genomen mag worden en er daadwerkelijk ontslag op staande voet gegeven kan worden. Nieuw onder de WWZ is dat de mededeling van de reden voor het ontslag op staande voet niet meer gelijktijdig met het ontslag gegeven hoeft te worden, maar dat dit ”onverwijld” gebeurt. Het is dus nu toegestaan om kort te reflecteren op de formulering van de reden voor het ontslag. Dat is belangrijk om de reden zorgvuldig te formuleren omdat de toelichting op het ontslag op staande voet de reden fixeert en de bewijslast van de werkgever bepaalt. Het is niet mogelijk om later nog aanvullende redenen toe te voegen, bijvoorbeeld als er nog nieuwe feiten boven tafel komen die de ontslagreden versterken. Wat wel mogelijk is –al wordt dat zelden toegepast- is om een nieuw voorwaardelijk ontslag op staande voet te geven, wanneer er nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht komen, die op zichzelf voldoende reden vormen voor een ontslag op staande voet. Het moet dan gaan om een andere reden die voldoende ernstig is om op zichzelf een voldragen ontslaggrond te zijn voor ontslag op staande voet.

Nieuw is dat een werknemer het ontslag op staande voet niet meer zelf kan vernietigen maar daarvoor altijd naar de rechter moet en wel binnen twee maanden, zonder de mogelijkheid om verlenging van deze termijn te krijgen. De rechter kan het ontslag op staande voet vernietigen. In dat geval loopt de arbeidsovereenkomst alsnog door. In het verleden vroegen werkgevers in die situatie preventief een voorwaardelijke ontbinding, voor het geval de rechter het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig achtte. Inmiddels wordt duidelijk dat een voorwaardelijk ontbindingsverzoek door rechters ook onder het nieuwe recht in behandeling wordt genomen. Dit biedt voor werkgevers dan de zekerheid dat de rechter ook nog naar andere omstandigheden kijkt dan de reden die aan het ontslag op staande voet ten grondslag heeft gelegen, bijvoorbeeld (gewone of ernstige) verwijtbaarheid of verstoorde verhoudingen. De procedures waarin zowel de geldigheid van het ontslag op staande voet wordt beoordeeld als de voorwaardelijke ontbinding, kunnen makkelijker worden samengevoegd dan eerst, maar kunnen ook nog steeds apart plaatsvinden.

De rechter zal zich in eerste instantie uitspreken over de geldigheid van het ontslag op staande voet. Als dat terecht is gegeven, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd, mits de arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Wanneer het ontslag op staande voet niet terecht is gegeven en de kantonrechter het ontslag vernietigt, loopt het dienstverband door en behoudt de werknemer recht op loon, totdat het dienstverband bijvoorbeeld door de voorwaardelijke ontbinding eindigt. In plaats van de vernietiging uitspreken kan de rechter overigens ook een billijke vergoeding toekennen. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt van alle omstandigheden af en daarop is voorlopig geen peil te trekken.

De risico´s van een hoger beroep en de mogelijke kosten die daaraan verbonden zijn, zijn nog een hoofdstuk apart.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs bij ons gratis inloopspreekuur
Data en tijden

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon + 31 (0) 6-41767656
Fax + 31 (0) 30 – 760 53 93
E-mail team@immix.nl
2019-09-03T21:29:55+02:00