Niet voor één gat te vangen

Rob Stiekema

Rob overziet het brede spectrum van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten en heeft in de loop der jaren ook een antenne ontwikkeld voor de fiscale aspecten van projectontwikkeling. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten en heeft de nodige publicaties en annotaties in de vakbladen verzorgd.

De oorsprong van zijn praktijk ligt in het bestuursrecht en dan met name het ruimtelijk bestuursrecht. De afgelopen tien jaar echter is zijn praktijk geëvolueerd naar een ruimere vastgoedpraktijk, waarbij met name projectontwikkeling, samenwerkingsverbanden, grondtransacties en bouwcontracten zijn bijzondere aandacht hebben. Zijn opdrachtgevers zijn met name (semi-)overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties.