Scherpzinnig, spitsvondig, deskundig en een baken voor ondernemers in tijden van onzekerheid.

Roeland Jaarsma

Roeland Jaarsma heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna is hij zijn loopbaan gestart als juridisch adviseur bij B&D Juristen te Utrecht. Hier hield hij zich bezig met huurrecht, lease- en incassozaken, inclusief het voeren van gerechtelijke procedures (kantonzaken), voor zakelijke cliënten zoals vastgoedbeheerders en leasemaatschappijen.

Hij heeft zich gespecialiseerd in:

Insolventierecht

Behandelen van faillissementen als curator, optreden als bewindvoerder bij surseances van betaling, beoordelen zekerheden (hypotheek- en pandrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud), doorstart/verkoop activa, redresseren van of advies over bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

Ondernemingsrecht

Het adviseren van en procederen voor cliënten (voornamelijk midden- en kleinbedrijf), zoals onderhandelen over en opstellen van (samenwerkings- of ontvlechtings)overeenkomsten, begeleiden joint-ventures en diverse incassowerkzaamheden (beslaglegging, faillissementsaanvraag, kort geding of bodemprocedure).