immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten
immix-advocaten-zeist-schoenenketen failliet

Laurien Martens

Specialisme:
Insolventierecht

Lees ook

Blog

Weer een bekende retailer die omvalt: dit keer schoenenketen Shoeline

Shoeline

Vorige week vielen retailer Kijkshop en de schoenenketen Shoeline om. Sinds de crisis hebben retailers het zwaar. Zo zijn de afgelopen jaren verschillende bekende retailers, zoals V&D (2015), Schoenenreus (2015) en Mexx (2014) failliet gegaan. Helaas kan Shoeline nu aan dit rijtje worden toegevoegd. In 2016 sloten al drie eerdere vestigingen van Shoeline hun deuren. Nu zijn ook al de andere vestigingen ten onder gegaan. Wat kan je als schuldeiser van Shoeline in deze situatie doen?

 Dien jouw vordering in

Als schuldeiser kun je je vordering indienen bij de curator. De curator van de gehele Shoeline groep is mr. F.M.Y. Wertenbroek, werkzaam bij De Voort Advocaten | Mediators. Voeg daarbij de openstaande facturen. Kijk goed naar de tenaamstelling van de order en/of factuur. Shoeline is een keten en bestaat uit in totaal 14 (!) aparte vennootschappen. Van al deze vennootschappen is mr. F.M.Y. Wertenbroek curator. Vermeld duidelijk de vennootschap waar jouw vordering betrekking op heeft bij de indiening.

Voor meer informatie over je positie als “gewone” schuldeiser in een faillissement lees onze blog: gewone-schuldeisers-in-een-faillissement.

Spullen terughalen: hoe?

“Gewone” schuldeisers hebben vaak het nakijken in een faillissement. Om jouw positie te versterken en mogelijk toch nog wat terug te zien van jouw vordering op Shoeline, kun je het volgende doen:

1. Recht van reclame

Als je leverancier bent van Shoeline en je hebt kort geleden (maximaal 6 weken voor datum faillissement) nog goederen geleverd, dan kun je een beroep doen op een recht van reclame. Dit houdt in dat je de geleverde goederen die nog niet zijn betaald, terugvordert. Hiervoor hoef je niets te hebben afgesproken met Shoeline. Dit volgt namelijk uit de wet.

2. Eigendomsvoorbehoud

Om je spullen terug te vorderen, kun je ook een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud. Je dient dan wel te voldoen aan de juridische vereisten en daar strandt een dergelijk  beroep regelmatig op. Je moet dit vooraf aan de levering van de spullen hebben afgesproken, door bijvoorbeeld opname in jouw algemene voorwaarden. In een vorige blog van mij staat uitgebreid uitgelegd aan welke vereisten een geldig beroep op een eigendomsvoorbehoud moet voldoen.

Maar wat nou als:

– De spullen zijn verkocht

Je hebt niets aan een recht van reclame of een beroep op een eigendomsvoorbehoud wanneer de goederen reeds zijn verkocht. Wanneer de spullen nog niet zijn verkocht, dan dient de curator de betreffende voorraad aan de leverancier terug te leveren.

Er een afkoelingsperiode geldt

Als de spullen er nog wel zijn, dan betekent dat niet dat je meteen je spullen terug hebt. Het valt te verwachten dat er in het faillissement van Shoeline door de Rechter-Commissaris tot een afkoelingsperiode wordt besloten. Dat betekent dat de leveranciers gedurende twee maanden geen aanspraak kunnen maken op teruggave van hun zaken. Die termijn kan bovendien nog eens verlengd worden met twee maanden.

– De curator de goederen verkoopt

De curator kan ook de voorraad verkopen. Er dient dan wel te worden gegarandeerd dat er met jou als leverancier wordt afgerekend.

– De curator kosten in rekening brengt

De curator kan kosten bij jou in rekening brengen voor het teruggeven van jouw goederen, zogenaamde handlingskosten. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de werkelijke kosten die met de teruggave gemoeid zijn.

Hoe kan je het faillissement volgen?

Wil je het faillissement van Shoeline blijven volgen? Om bijvoorbeeld te weten of er een uitkering kan plaatsvinden aan jou als schuldeiser. Dit kan door de officiële kennisgevingen te lezen. Deze zijn te raadplegen via het Centraal Insolventieregister.

Vragen?

Heb je nog vragen over jouw rechten als schuldeiser? Win dan advies in bij onze advocaten Raimond Dufour en Laurien Martens, gespecialiseerd in insolventierecht.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs bij ons gratis inloopspreekuur
Data en tijden

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2018-02-19T12:27:31+02:00